baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Influence of pool detergents on formation of chloramines in swimming pool water

Emilia Stańkowska, Agnieszka Włodyka-Bergier, Tomasz Bergier

Vol. 13, no. 3 (2019), pp. 93-102

Full text: pdfPDF

Abstract:

Cleaning agents used in swimming pools are essential elements in maintaining the proper hygiene of aswimming pool facility. They can also pollute water and cause apotential health hazard for swimming pool users. Studies show that the combination of substances used for disinfection with some contaminations presented in pool water can cause the formation of many dangerous by-products. One of these is chloramines, which have carcinogenic and mutagenic properties; this is why an analysis of the factors that influence their formation is very important. The purpose of this article is to determine the effect of pool detergents used on swimming pools on the formation of chloramines in pool water. Samples of swimming pool water were treated with selected detergents (Benamin AKR, Benamin SND, Randklar A, and Randklar S) used in one of Krakow’s public swimming pools and then tested for monochloramine, dichloramine, and trichloride. The results may be helpful in taking the steps to mitigate the negative effects of using cleaning agents.

Środki czystości stosowane na pływalniach są istotnym elementem w procesie utrzymywania należytych warunków sanitarno-higienicznych. Mogą być również przyczyną zanieczyszczenia wody, a także stanowić potencjalne zagrożenie zdrowotne dla użytkowników pływalni. Badania naukowe pokazują, że połączenie substancji stosowanych podczas dezynfekcji z niektórymi zanieczyszczeniami wody basenowej może powodować powstawanie wielu groźnych produktów ubocznych. Jednym z nich są chloraminy wykazujące właściwości kancerogenne i mutagenne. Analiza czynników mających wpływ na ich powstawanie jest zatem bardzo ważna. Celem artykułu było określenie wpływu środków czystości stosowanych na pływalniach na powstawanie chloramin w wodzie basenowej. Próbki wody basenowej poddawano działaniu wybranych detergentów (Benamin AKR, Benamin SND, Randklar A, Randklar S), używanych na jednej z krakowskich pływalni, następnie badano je pod kątem zawartości monochloraminy, dichloraminy i trichloraminy. Otrzymane wyniki mogą być pomocne przy podejmowaniu działań łagodzących negatywne skutki używania środków czystości na basenach.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.3.93