baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Aspects of agricultural real estate management in the value approach in Ukraine

Anastasiia Nevesela

Vol. 13, no. 4 (2019), pp. 67-77

Full text: pdfPDF

Abstract:

The paper discusses aspects of agricultural real estate management according to the value approach in Ukraine. The paper also characterises agricultural lands in reference to their soil classes and acreages. It also discusses the term of tenancy as one of the forms of management of agricultural real estates. The procedure of the determination of the value of agricultural real estates in Ukraine has been also discussed. The paper also presents the conditions of agricultural lands in Ukraine, their acreages and the amount of lands owned by the state and by private owners. The procedure of leasing agricultural lands has been also described.

Artykuł przedstawia aspekty gospodarki nieruchomościami rolnymi w ujęciu ich wartości na Ukrainie. Zawarto w nim charakterystykę gruntów rolnych z uwzględnieniem ich jakości bonitacyjnej i powierzchni oraz rozpatrzono dzierżawę jako formę gospodarki nieruchomościami rolnymi. Pokazano także procedurę określania wartości nieruchomości rolnych na Ukrainie. W artykule scharakteryzowano również stan gruntów rolnych na Ukrainie, a także podano informacje o zajmowanej przez nie powierzchni i stosunku ilościowym gruntów rolnych znajdujących się we własności państwa do gruntów rolnych należących do osób prywatnych. Opisano procedurę dzierżawy gruntów rolnych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.4.67