baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The issue of the influence of limited use areas on real estate value

Joanna Pałubska

Vol. 13, no. 4 (2019), pp. 79-91

Full text: pdfPDF

Abstract:

Comparative methods used in the valuation of real estate require the adoption of price-creating attributes, the number and type of which should take into account the specific conditions of the local real estate market related to the restriction of property rights. The subject matter concerns the legal and price analysis of real estate located in the areas of limited use of the Krakow-Balice airport. The paper is an introduction to the conducted research, the purpose of which is to construct models for the valuation of real estate located in these areas and assess the impact of such a location on the value of the property, taking into account their different purpose and use.

Celem pracy było zbadanie, w warunkach laboratoryjnych, wpływu odpadów przemysłu sodowego na rozwój roślin. Odpady wykorzystywane w badaniach pochodzą z osadników byłych Zakładów Sodowych Solvay w Krakowie. Osady takie są mieszaniną różnych związków charakteryzujących się wysokim poziomem pH i zasolenia, co może stanowić silną barierę dla przyszłych procesów rekultywacji jako antropogeniczny czynnik stresogenny dla rozwoju roślin. W badaniach jako wskaźnik roślinny wykorzystano koniczynę białą (Trifolium repens L.), gatunek powszechnie występujący i wrażliwy na toksyczne skutki wysokiego zasolenia. W pracy zbadano wpływ odpadów sodowych na kiełkowanie roślin w trzech typach gleb oraz w czterech wariantach stosunku gleba : odpady. Przenalizowane statystycznie wyniki potwierdzają hamujący wpływ odpadów na kiełkowanie Trifolium repens L. z istotnym zahamowaniem wczesnej fazy wzrostu korzeni i ich długości. Eksperymenty przeprowadzono na szalkach Petriego, posługując się testem Zucconiego. Ryzyko ekotoksykologiczne oceniono na podstawie procentu względnego kiełkowania nasion (RSG), procentu względnego wzrostu korzeni (RRG) oraz obliczonego wskaźnika kiełkowania (GI).

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.4.79