baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Symulacja numeryczna możliwości prowadzenia procesu podziemnego zgazowania pokładów węgla w Kopalni Doświadczalnej „Barbara".

Tomasz Janoszek

No. 2(530) 2017, pp. 33-42

Full text: pdfPDF

Abstract:

W artykule zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej dotyczącej możliwości prowadzenia procesu podziemnego zgazowania rzeczywistej parceli węgla znajdującej się na obszarze Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Celem prowadzonych analiz była predykcja czynników procesowych, które warunkują uzyskanie gazu procesowego bogatego w wodór w zależności od zastosowanego czynnika zgazowującego. Przedstawiono geometrię georeaktora, założenia budowy modelu numerycznego oraz ilościowe i jakościowe rezultaty prowadzonych badań modelowych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/miag.2017.2.530.33