baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The methodology of assessing the value of a water reservoir.

Krzysztof Polak, Robert Ranosz

Vol. 37, no. 1 (2013), s. 71-79, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The objective of this article is to present the methodology of assessing the value of water reservoirs as well as the need for conducting such assessment. The paper discusses the methods most often applied for the utilization of pits reclaimed in water mode. The choice of the method used for the assessment of water reservoirs depends on the mode of utilization and the economic possibilities of the reservoir. The basic methods used for the assessment of the value of the mentioned reservoirs include: the economic approach or the comparative method (in specific cases one may also use the mixed method). The first of these methods may be used only when the property will be used for economic purposes while in the majority of other cases the comparative method is used. The article presents examples of water real estate valuations in Poland.

Celem artykułu jest przedstawienie metodyki wyceny zbiorników wodnych oraz potrzeb jej wykonywania. W pracy omówiono najczęściej spotykane sposoby zagospodarowania wyrobisk rekultywowanych w kierunku wodnym. Wybór metody wyceny zbiornika zależy od sposobu zagospodarowania i możliwości gospodarczego wykorzystania akwenu. Do podstawowych metod wykorzystywanych przy wycenie rzeczonych nieruchomości stosuje się zazwyczaj dwie metody - dochodową lub porównawczą (w szczególnych przypadkach można zastosować metodę mieszaną). Pierwsza ma zastosowanie tylko wówczas, gdy sprzedawana nieruchomość będzie wykorzystywana w celach zarobkowych, w większości pozostałych przypadków wykorzystuje się metodę porównawczą. W artykule przedstawiono także aktualne wyceny rynkowe nieruchomości znajdujących się pod wodą.

DOI: dx.doi.org/10.7494/mining.2013.37.1.71