baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


On the sociology of women and women in sociology.

Janusz Mucha

T.11, 2 (2012), s. 35-43,[1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Tekst inspirowany jest twórczością Alice Salomon, niemieckiej badaczki społecznej z pierwszych dekad XX wieku. Omawia pomocniczą i twórczą rolę kobiet w socjologii światowej, od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Artykuł koncentruje się na udziale kobiet w tworzeniu teorii społecznej. W ostatniej części artykułu autor opisuje rolę kobiet w polskich naukach społecznych i fakt, iż brakuje w Polsce szerszej wiedzy na ten temat.

This text was inspired by the work of Alice Salomon, a German social scientist active in first decades of the 20* century. It discusses the auxiliary and later creative role of women in sociology globally, from the mid-20* century until now. It is focused on the input of women to social theory. In the last part, the article discusses the role of women in Polish social sciences, but particularly the lack of systematic research on this issue.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2012.11.2.35