baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The simultaneity of stability and change in gender relations - contributions from Giddens' structuration theory.

Heike Kahlert

T.11, 2 (2012), s. 57-67,[1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

W artykule dokonano charakterystyki kategorii teoretycznych socjologii, które mogą być zastosowane zarówno w badaniach nad stabilnością, jak i zmiennością relacji społecznych w obrębie płci kulturowej. Ponadto poddano dyskusji teoretyczne i metodologiczne założenia teorii strukturacji autorstwa Anthony'ego Giddensa z perspektywy analiz prowadzonych w obrębie women's oraz gender studies. W artykule przywołano refleksje Giddensa dotyczące statusu płci kulturowej w teoriach socjologicznych, a następnie dokonano krótkiej charakterystyki kluczowego w jego teorii pojęcia dualności struktury. W kolejnych częściach tekstu autorka poddała to pojęcie ponownej analizie z perspektywy studiów gender oraz rozwinęła koncepcję dualności struktury, aby w końcu zastanowić się nad tym. jak kategoria dualności gender może być wykorzystana w badaniach społecznych.

The paper aims, first, to outline a theoretical frame that can be used to explain the simultaneity of stability and change in gender relations and, second, to open a discussion on the theoretical and methodological potential of Anthony Giddens' social theory of structuration for women's and gender studies. After a reflection of Giddens' remarks on the status of gender in sociological theorising and on the reception of his social theory in women's and gender studies, the author gives a short outline of his theoretical core concept of the 'duality of structure'. Then she rethinks this concept from a gender perspective and develops the concept of the 'duality of gender". Finally the author discusses how the concept of the duality of gender can be used for social analysis.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2012.11.2.57