baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Publiczna socjologia queer.

Justyna Struzik

T.11, 2 (2012), s. 93-102,[1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

W niniejszym artykule przedstawiam założenia socjologii publicznej na podstawie prac Micheala Burawoya i społecznej teorii queer według Stevena Seidmana. Zastanawiam się nad możliwością połączenia tych dwóch stanowisk, które, pomimo pewnych różnic, zdają się być komplementarne. Teoria queer w dużym stopniu wciąż pozostaje nieobecna na gruncie socjologii. Wzbogacenie jej o publiczny aspekt może przyczynić się do rozwoju tej teorii w ramach socjologii.

In the following paper I present the main assumptions of public sociology on the basis of Michael Burawoy's publications and social queer theory, according to Steven Seidman. In my paper I consider a possibility of connection of those two perspectives, which, even if are different, seem to be complementary. The queer theory still seems to be widely absent in sociology. Enriching the queer theory of "public" issue may contribute to the development of this theory in a framework of sociology.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2012.11.2.93