baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Kwiaty ciała i krwi - wokół mitu filmów snuff.

Przemysław Dudziński, Dawid Głownia

T. 14, 1 (2015), s. 155-169, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The subject of this article is a social history of the myth of snuff movies (movies depicting real torture and murder distributed commercially). This myth is described as an urban legend circulating in film culture, especially American, since 1970. The snuff-movie myth was created by moral panic caused by saturation of mainstream culture with pornography and images of sex and violence, but in later stages of its lifecycle different variants of this urban legend surfaced. There are two main reasons for the longevity of the snuff-movie myth: its usefulness in certain cultural wars and the rapid technological progress in the creation and distribution of homemade movies.

Tematem artykułu jest historia społecznego obiegu mitu o istnieniu tak zwanych filmów snuff, czyli komercyjnie rozpowszechnianych nagrań tortur i zabójstw. Mit ten jest rozpatrywany jako przykład miejskiej legendy żywotnej w polu kultury filmowej, głównie amerykańskiej, od lat siedemdziesiątych XX wieku. Stworzony przez panikę moralną wokół wchodzącej do głównego nurtu kultury pornografii i nasycenia obrazami cielesności w jej aspektach seksu i przemocy, mit ten doczekał się kolejnych aktualizacji i wariantów. Wśród głównych przyczyn jego żywotności wymienić należy przemiany technologiczne w obszarach rejestracji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i użyteczność mitu w kolejnych wojnach kulturowych – poczynając od wykorzystania go przez antypornograficzne skrzydło amerykańskiego ruchu feministycznego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.1.155