baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Fenomenologiczna jedność doświadczenia psychodelicznego - analiza treści trip raportów.

Piotr Garczewski

T. 14, 1 (2015), s. 63-77, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The subject of the present paper is to focus on the psychedelic experience, perceived by the author as a coherent, repeatable phenomenon. This was enabled by analyzing stories collected from people who admitted to using specific psychoactive substances. The author was inspired by a group of University of Harvard researchers who were actively involved in the American counter-culture of the 1960s. This group attempted to explain the following phenomenon using Eastern philosophy and religion. In contradiction to this idea, the author proposes a different method based on Western traditions of philosophy and social sciences.

W prezentowanym tekście autor podejmuje próbę zmierzenia się ze skrajnie subiektywnymi i na pozór nieprzystającymi do siebie jednostkowymi doświadczeniami z zakresu odmiennych stanów świadomości. Jego celem jest ukazanie fenomenu doświadczenia psychodelicznego jako poddającego się obiektywizacji i tym samym spójnego przeżycia, w wyniku analizy opowieści osób, które w sposób bezpośredni go doświadczyły na drodze zażywania określonych środków psychoaktywnych. Czerpiąc inspiracje od grupy zaangażowanych w amerykańską kontrkulturę lat 60’ harvardczyków, którzy przy próbach opisania fenomenu tego zjawiska odwoływali się do filozofii i religii Wschodu, autor proponuje język opisu i narzędzia analityczne bazujące na filozofii i naukach społecznych gruntu europejskiego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.1.63