baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Digital storytelling - creative writing as a form of participation in literary culture.

Lucyna Stetkiewicz

T. 14, 1 (2015), s. 79-96, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Digital storytelling on the website Lubimyczytac.pl contributes to an increase in the reading public, to active participation in literary discourse, and to the change of passive consumers of popular culture into active agents of the field of literature. With the use of the anthropological approach and the tool of virtual ethnography, one sub-segment of this website is investigated to find out how one communication media (printed books) enhances both creative writing and reading itself, and how the latter cultural pattern is promoted.

Cyfrowe opowieści pisane na portalu Lubimyczytac.pl przyczyniają się do wzrostu liczby czytelników, do aktywnego uczestnictwa w dyskursie literackim, i do zmiany biernych konsumentów kultury popularnej w aktywnych aktorów pola literatury. Przy zastosowaniu antropologicznego podejścia i metody wirtualnej etnografii zbadano jeden podsegment tego portalu, aby dowiedzieć się, jak jedno medium komunikacji przyczynia się do rozwoju kreatywnego pisania i do samego czytelnictwa oraz jego promocji.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.1.79