baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Rakija-nation’s wine culture exploration of wine presence and role in Serbian culture.

Mariusz Rybak

T. 14, 3 (2015), s. 45-54, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The article discusses the presence of wine in Serbian culture as being rooted in the nation’s history, the symbolical meaning the beverage has acquired, and the role it has played in the Serbian identity over centuries. The purpose is to show that wine can function as a marker of cultural boundaries and thus an instrument in the process of identification, as it was in the case for Christian Serbs under the Ottoman Empire. Wine remains deeply rooted in the culture even once it has apparently lost this function. Several juxtapositions with the role of rakija, another culturally meaningful beverage in Serbia, are offered. Given the historical perspective, the paper draws in the argumentation upon literature, both scientific and belles-lettres, supported by observation methods for current developments.

Artykuł omawia uwarunkowaną historycznie obecność wina w serbskiej kulturze, symboliczne znaczenie, jakim naładowany jest ten trunek, oraz rolę, jaką odgrywało przez wieki w serbskiej tożsamości. Celem jest pokazanie, że wino może pełnić funkcje znacznika granic kulturowych i stąd też instrumentu w procesie identyfikacji, jak to miało miejsce w przypadku chrześcijańskich Serbów w Imperium Osmańskim. Wino pozostaje zakorzenione w kulturze nawet wtedy, kiedy traci już ono te funkcje. Tekst oferuje również kilka porównań z rakiją, innym kulturowo istotnym trunkiem w Serbii. Zważywszy na historyczną perspektywę, artykuł sięga w argumentacji do literatury, zarówno naukowej, jak i pięknej, popieranej metodami obserwacyjnymi w przypadku aktualnych zjawisk.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.3.45