baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Powroty polskich naukowców raport z badań.

Joanna Durlik-Marcinkowska, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Weronika Kałwak, Marta Łukowska, Anna Żymełka, Michał Wierzchoń

T. 14, 3 (2015), s. 89-107, [1], [3] s. tabl.

Full text: pdfPDF

Abstract:

The report concerns motivations of Polish scientists to migrate. In the two-stage study (semi-structured interviews, computer-assisted web interview) we identified the most important factors motivating Polish scientists to leave the country, and stay abroad, or to return to Poland. In the analysis we take into account differences in motivations due to gender, scientific discipline, migration status (i.e. whether a participant returned to Poland, is going to return or not) and the stage of the career at which the participant left Poland. We revealed that the most important factors motivating to leave and stay abroad are bureaucratic and financial constraints in Polish academia, as well as overload with non-scientific duties on Polish universities. It appeared that getting a satisfying job offer in Poland or a research grant in Poland would convince Polish scientists the most to come back and continue scientific career in Poland. Additionally, the report presents system solutions potentially encouraging the Polish scientists to return to Poland.

Raport przedstawia wyniki badań dotyczących motywacji decyzji migracyjnych polskich naukowców. W dwuetapowych badaniach (wywiady częściowo ustrukturyzowane, wywiady ankietowe wspomagane komputerowo) zidentyfikowano najważniejsze czynniki motywujące polskich naukowców do wyjazdu z kraju oraz wpływające na ich decyzję o pozostawaniu za granicą lub powrocie do Polski. Analizy przeprowadzono z uwzględnieniem płci, dziedziny naukowej, statusu migracyjnego (czy osoba badana wróciła do Polski, planuje bądź nie planuje powrócić) i etapu kariery naukowej, na którym osoba badana wyjechała. Najważniejsze zidentyfikowane czynniki motywujące do wyjazdu i pozostawania za granicą to obecne w Polsce trudności finansowe i biurokratyczne, a także nadmierne obciążenie obowiązkami pozanaukowymi. Do powrotu motywuje przede wszystkim otrzymanie konkretnej, satysfakcjonującej propozycji pracy w Polsce lub uzyskanie funduszy na badania w Polsce. Omawiane są również zaproponowane przez osoby badane rozwiązania systemowe, które miałyby zachęcać polskich naukowców do powrotu do kraju.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.3.89