baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


"Design w terenie” – partycypacja lokalnych społeczności w procesie rewitalizacji.

Grzegorz Gawron

T. 14, 4 (2015), s. 57-71, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Many Silesian cities and their districts still has strong traces of the industrial past, which often show their spatial and social degradation. This industrial inheritance and difficult process of restructuring has set a serious challenge for local governments. The answer for it is the search for new solutions and scenarios which should have introduced a new quality of life and functioning of the local community. One of the interesting projects in this area were design workshops “Design in the field”. Their uniqueness was based on the combined creative potential of designers and residents of selected cities to find a new solutions to meet local needs and problems.

Już od dawna silne uprzemysłowienie województwa śląskiego przestało być jego atutem, który stanowił o postrzeganiu tego regionu jako dominującego w krajowej gospodarce. Wiele śląskich miast i dzielnic nadal nacechowanych jest wyraźnymi śladami przemysłowej przeszłości, które nierzadko prowadzą do niemal całkowitej ich degradacji. Ta industrialna scheda trudnych procesów restrukturyzacji postawiła przed samorządami poważne wyzwania. Odpowiedzią na nie są poszukiwania nowych rozwiązań i scenariuszy, które wprowadzić mają nową jakość w życie i funkcjonowanie lokalnych społeczności. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć w tym zakresie były warsztaty projektowe „Design w terenie!”. Ich wyjątkowość polegała na połączeniu potencjału środowisk kreatywnych regionu (projektantów) oraz mieszkańców wybranych miast i osiedli w celu znalezienia nowych rozwiązań odpowiadających na lokalne potrzeby i problemy.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.57