baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Regimes of logistics, pauses in the flow, stillness in (near) industrial non-places and mobility infrastructure.

Agata Stanisz

T. 14, 4 (2015), s. 73-85, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The article is based on the ethnographic mobile fieldwork carried out among Polish tractor unit drivers employed in West European forwarding companies. It is focused on truck drivers’ mobility, whose inherent quality is the contradiction between movement and stillness, multi-sitedness and specific localisation, and access to protected and monitored industrial zones as opposed to spatial exclusion. The starting point of the reflections are the categories of a non-place and mobility, which in practice appear to less obvious and one-dimensional in the context of trans-local and cross-border activities of tractor unit drivers. It is the stillness a phenomenon that reveals the regimes of distribution and transport logistics.

Artykuł opiera się na mobilnych badaniach etnograficznych prowadzonych w środowisku polskich kierowców ciągników siodłowych zatrudnionych w zachodnioeuropejskich firmach spedycyjnych. Skupia się na wątku związanym z cechą mobilności kierowców tirów, w którą wpisana jest sprzeczność pomiędzy ruchliwością a bezruchem, wielomiejscowością a konkretnym zlokalizowaniem oraz pomiędzy dostępem do chronionych i monitorowanych przestrzeni industrialnych a wykluczeniem przestrzennym. Punktem wyjścia dla rozważań są kategorie nie-miejsca oraz mobilności, które w praktyce okazują się nieoczywiste i niejednoznaczne w kontekście specyfiki translokalnej i transgranicznej aktywności kierowców ciągników siodłowych. Bezruch okazał się zjawiskiem ujawniającym reżim logistyki dystrybucji i transport.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.73