baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Świat z katalogu Ikea - wizualne reprezentacje rodziny, dzieciństwa i przestrzeni domowej.

Anna Walczak

T. 14, 4 (2015), s. 87-101, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The article contains discourse analysis, revealing family model, child’s position and construction of housing space in IKEA catalogues from period 2011–2014. The analysis is also focused on year by year changes, showing representation of gender, leisure time, house and care duties and values. All visual representations of people from the first and the third part of the catalogues were analyzed. The study shows that the IKEA’s catalogue is to be understood not as a simple brochure on interior design but as a statement on family, free time activities, and home duties division, and reconstruct selected ideologies such as ecology and corporate social responsibility.

Artykuł zawiera analizę dyskursu pokazującego model rodziny, pozycję dziecka oraz konstruowanie przestrzeni domowej w katalogach IKEA z lat 2011–2014. Ponadto podjęto próbę uchwycenia zmian pojawiających się w kolejnych edycjach, dotyczących sposobu prezentowania kulturowych ról płciowych, wizji dzieciństwa, sposobów spędzania wolnego czasu, podziałów obowiązków, a także promowanych wartości. Analizie poddano wszystkie przedstawienia wizualne zawierające ludzi z pierwszej i trzeciej części katalogów ze wskazanych lat. Jak pokazują badania, katalog IKEA zdecydowanie wykracza w formie poza prostą broszurę reklamową dotyczącą aranżacji wnętrz. Przedstawiona jest tu pewna określona wizja rodziny, sposobu spędzania czasu, podziału obowiązków oraz promowane są określone wartości i ideologie, takie jak ekologia czy zaangażowany społecznie biznes.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.87