baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Otwarty charakter encyklopedii - wikipedia jako źródło informacji w cyfrowym świecie.

Katarzyna Kopeć

T. 15, 1 (2016), s. 65-76, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The paper’s aim is to explore the evolving nature of an encyclopaedia in the era of participatory culture. First, the article claims that there is no sense to pigeonhole Wikipedia as an encyclopaedia. To explain this statement, Wikipedia’s functional features against traditional knowledge compendia like an encyclopaedia are analysed. Second, it refers to empirical research outcomes on the Wikipedia’s reliability. Finally, the article closes with thoughts on a virtual encyclopaedia that is an interesting case of a network organisation in the era of participatory culture. It also points out research directions important to understand this phenomenon from the humanistic perspective.

Celem tekstu jest wskazanie zmian dotyczących natury encyklopedii w dobie kultury uczestnictwa. W artykule omówiono argumenty przemawiające za bezcelowością kategoryzowania Wikipedii jako encyklopedii, przedstawiając funkcyjne cechy różnicujące Wikipedię wobec tradycyjnych repozytoriów wiedzy. Następnie przytacza empiryczne wyniki badań poświęconych wiarygodności Wikipedii. Tekst kończą uwagi na temat encyklopedii wirtualnej będącej interesującym przykładem organizacji w sieci w dobie kultury uczestnictwa oraz na temat kierunków badań ważnych dla zrozumienia tego zjawiska z perspektywy humanistycznej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2016.15.1.65