baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Czego nie dowiemy się o globalnej rewolucji płci bez badania religii w życiu migrantów.

Sylwia Urbańska

T. 15, 3 (2016), s. 51-66, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Badania rewolucji płci w globalnych migracjach, mimo że są prowadzone w perspektywie intersekcjonalnej, sporadycznie włączają do analiz zagadnienia religii i religijności w doświadczeniu wyjeżdżających. Obszary, w których szuka się fenomenów świadczących o zmianie społecznej, to przede wszystkim zagadnienia podziału pracy oraz nowych form opieki realizowanej przez migrantów obu płci wobec dzieci lub starszych rodziców zabranych ze sobą lub pozostawionych w kraju pochodzenia. Dokonując wstępnego przeglądu wyników polskich i międzynarodowych badań prowadzonych na skrzyżowaniu problematyki migracji, płci kulturowej, pracy i opieki oraz religijności, pokazuję, że włączenie do analiz doświadczeń religijności migrantów pomogłoby pełniej odpowiedzieć na pytanie, czy wraz z migracjami mamy do czynienia z rewolucją płci. A także: jakie są jej możliwe kierunki i znaczenie dla samych mężczyzn i kobiet.

Since the late 1980s there has been a growing interest in women’s migration, which led to the emergence of intersectional analysis as a main focus of gendered studies of mobility. However, intersectional research of global migration processes rarely includes the analysis of religion in the experience of migrants, not asking about the possible role of religion in the gender revolution. Studies focus primarily (and often only) on the gendered division of care work, new forms of maintaining transnational families, and caring for children from abroad. In this article I present a preliminary overview of studies, which analyze the intersection of migration, gender, care work, and religion. I show that the inclusion of religion in the analysis helps to answer in a more complex way, how the shifts in gender roles, contracts, and the public-private division happen.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2016.15.3.51