baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Kobiety i o kobietach w "Miesięczniku Egzorcysta" : analiza prezentowanych modeli kobiecości

Anna Hojdeczko

T. 15, 3 (2016), s. 87-103, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

„Miesięcznik Egzorcysta” to interesujący fenomen na polskim rynku prasy. Określający się jako „nowoczesne narzędzie ewangelizacji”, periodyk stara się znaleźć równowagę między byciem poważnym czasopismem o tematyce religijnej a stabloidyzowanym magazynem o demonach, magii i okultyzmie. Poniższy artykuł skupia się na kwestii poglądów na temat kobiet i kobiecości pojawiających się na łamach miesięcznika. Specjalną uwagę zwrócono na postać Matki Boskiej, a także na przedstawienia kobiet jako matek i przykładów do naśladowania dla katolickiej społeczności. Okazuje się, że płodność kobiety jest istotna w sposób szczególny; upodobanie do wszelkiego rodzaju aktów magicznych i dywinacyjnych również jest domeną kobiecą. Poruszono także problematykę obecności kobiet w ekipie redakcyjnej czasopisma.

„Miesięcznik Egzorcysta” (The Exorcist Monthly) is a interesting phenomenon in the Polish press market. A self-proclaimed “modern tool of evangelisation” tries to find balance between a serious religious magazine and tabloidized periodical about demons, magic and the occult. This paper is concentred on the views of women and womanhood appearing in the articles. A figure of Holy Mary was given special attention, as well as views on women as mothers and rolemodels for the catholic society. It turns out that the fertility of a woman is a pressing issue. Also a predilection for any kind of magical or divinational act is a typically feminine trait. The problem of presence of women in the editorial crew of the magazine is also described.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2016.15.3.87