baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Kontrowersje wokół utworzenia żeńskiej wspólnoty monastycznej we wczesnym buddyzmie.

Joanna Gruszewska

T. 15, 4 (2016), s. 101-108, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Jak wynika z opisów, które znajdziemy w kanonie palijskim, przyjęcie kobiet do wspólnoty monastycznej we wczesnym buddyzmie było wydarzeniem kontrowersyjnym. Początkowo Budda odrzucił prośbę kobiet, jednak później, pod pewnymi warunkami wyraził zgodę na utworzenie zakonu mniszek (bhikkhunī sangha). Dla wielu z nich stanowiło to możliwość przyjęcia alternatywnego sposobu życia (w stosunku do wówczas obowiązujących norm społecznych) oraz realizacji potrzeb religijnych poza obrębem rodziny. Artykuł analizuje przyczyny kontrowersji, które wzbudziło utworzenie zakonu mniszek, ich źródła w światopoglądzie braminizmu, uwzględniając kontekst religijny i społeczny starożytnych Indii.

The ordination of women in early Buddhism, as it is depicted in the Pāli Canon, was a point of controversy. At first, Buddha rejected the request of the women, who wanted to join the monastic community. However, under some conditions he finally gave his permission for establishing the order of nuns (bhikkhunī saṃgha). For many women it opened a possibility for an alternative way of life and an opportunity to pursue their religious needs outside a family. Paper deals with examining reasons of the controversy, which are rooted in Brahmanical worldview, taking into account religious and social context of ancient India.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2016.15.4.101