baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Families of non-heterosexual people with children - among old answers and new questions.

Monika Puszyk

T. 15, 4 (2016), s. 7-18, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The aim of this paper is to present and analyse the available data concerning the situation of children of non-heterosexual people and to discuss selected areas of LGB parenting. The article enables an identification of issues related to the welfare and specificity of functioning of children brought up by gays, lesbians and bisexual people, which over almost forty years of research have finally been empirically verified. At the same time, it points to the need to caution against generalizing particular conclusions from the conducted research, especially those concerning the level of discrimination and peer violence against non-heterosexual people and their children, on families living in Poland and other countries characterised by a low level of acceptance of LGB parenting. The paper also identifies areas that should be of interest to researchers, including the perspective of social parents and their relations with children, experiences of children raised by non-heterosexual men and bisexual parents, as well as experiences of children brought up in family systems alternative to the traditional model (a pair of parents with children). The data collected so far allow us to speak about safe context of development of children raised in family systems created by non-heterosexual parents, and, at the same time, they point to a space for educational programs and research projects that will enable further understanding of experiences of non-heterosexual parents and their children.

Celem niniejszej pracy jest prezentacja i analiza dostępnych danych dotyczących dzieci wychowywanych przez nieheteroseksualnych rodziców oraz wybranych obszarów rodzicielstwa osób LGB. Artykuł pozwala na wyodrębnienie zagadnień związanych z dobrostanem i specyfiką funkcjonowania dzieci gejów, lesbijek i osób biseksualnych, które na przestrzeni blisko czterdziestu lat badań doczekały się weryfikacji empirycznej. Wskazuje jednocześnie na konieczność ostrożności w generalizowaniu wybranych wniosków z badań, związanych między innymi z poziomem dyskryminacji i przemocy rówieśniczej na osoby nieheteroseksualne i ich dzieci żyjące w Polsce oraz innych krajach, charakteryzujących się niskim poziomem akceptacji wobec rodzicielstwa osób LGB. Praca wskazuje także na wymagające zainteresowania badaczy obszary, obejmujące między innymi perspektywę rodziców społecznych i ich relacji z dziećmi, doświadczeń dzieci nieheteroseksualnych mężczyzn oraz rodziców biseksualnych, a także w alternatywnych do tradycyjnego (dwoje rodziców z dziećmi) układach rodzinnych. Zebrane do tej pory dane pozwalają mówić o bezpiecznym kontekście rozwoju w systemie rodzinnym zapewnianym dzieciom przez rodziców nieheteroseksualnych, wskazując jednocześnie przestrzeń dla programów edukacyjnych oraz obszarów badawczych, pozwalających jeszcze lepiej poznać doświadczenia nieheteroseksualnych rodziców i ich dzieci.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2016.15.4.7