baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Samozatrudnienie jako strategia aktywności zawodowej kobiet - Polki na brytyjskim rynku prac.

Ewa Sadurska-Duffy

T. 16, 1 (2017), s. 39-51, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Samozatrudnienie jest obecnie dość często spotykanym zjawiskiem w krajach Unii Europejskiej. W 2014 roku na podstawie tej formy zatrudnienia pracowało około 16,4% pracowników (Eurostat 2014). Coraz większy odsetek osób samozatrudnionych stanowią kobiety oraz imigranci, dla których praca na własny rachunek oferuje relatywnie łatwą drogę wejścia na rynek pracy. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród polskich imigrantek, które wybrały samozatrudnienie jako strategię zaistnienia na brytyjskim rynku pracy. Motywacją do przeprowadzenia badań była chęć poszerzenia wiedzy na temat skali i formy tego zjawiska. Przeprowadzona analiza koncentruje się na trzech głównych wątkach: (1) przyczynach podjęcia tej formy zatrudnienia, (2) wsparciu otrzymywanym przez kobiety, które zdecydowały się na założenie własnej działalności oraz (3) szansach i zagrożeniach związanych z prowadzeniem własnej działalności w danym kontekście społeczno-kulturowym. Artykuł odwołuje się również do literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących obecnej sytuacji kobiet na rynku pracy, problematyki samozatrudnienia i strategii życiowych imigrantek, zarówno tych związanych z życiem zawodowym, jak i rodzinnym.

Self-employment is a common practice in the European Union. In 2014, this form of employment was chosen by about 16.4% of workers (EUROSTAT 2014). An increasing proportion of self-employed persons are women and immigrants, for whom self-employment offers a relatively easy way to enter the labour market. The article focuses on the entrepreneurial behaviour of Polish women in the United Kingdom. It investigates their reasons for setting up their own ventures, their entrepreneurial profiles and strategies, and work-life balance. It also looks at main threats and possibilities associated with running a business and different types of support they obtain in their entrepreneurial activities. By drawing from a variety of sources: current literature, existing employment and migration data, and the author’s own research, the study creates an opportunity to bridge the gap between the sociology of work, gender studies and migration research.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.1.39