baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The wizards and the man-eaters - the white man’s dark lies in Stevenson’s South Sea fiction.

Joanna Małecka

T. 16, 2 (2017), s. 109-114, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The article analyses the imbalanced power-relations between the native inhabitants and the British colonizers in the South Pacific Isles as portrayed in Robert Louis Stevenson’s South Sea Fiction. It is argued that parallel to Stevenson’s detailed historical descriptions of the isles, the South Sea Fiction engages critically with the British colonial discourse as well as with the ideologically-informed accounts of the isles that had been circulating in Europe following James Cook’s expedition. In the resulting fabulous entanglement of the white man’s narratives and the native stories, the disproportion in powers gives advantage to the white man’s sinister tales.

Artykuł stanowi próbę analizy nierównych relacji pomiędzy tubylcami a kolonizatorami brytyjskimi na wyspach Południowego Pacyfi ku, przedstawionych w prozie Roberta Louisa Stevensona. Autorka argumentuje, iż podobnie jak szczegółowe opisy historyczne wysp sporządzone przez Stevensona, opowiadania Wysp Południowego Pacyfi ku podejmują polemikę z brytyjskim dyskursem kolonialnym, jak również z licznymi zabarwionymi ideologicznie opisami tego obszaru, które krążyły po Europie od czasów ekspedycji Jamesa Cooka. Wynikiem jest fantastyczne przemieszanie narracji białego człowieka oraz opowieści z wysp, gdzie dysproporcja władzy daje przewagę złowrogim opowieściom kolonizatorów.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.2.109