baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Nowoczesne technologie i internet w służbie organizacji terrorystycznych - próba analizy socjologicznej.

Karolina Wojtasik, Marek S. Szczepański

T. 16, 2 (2017), s. 41-49, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Artykuł dotyczy sposobów używania nowoczesnych technologii i Internetu przez organizacje terrorystyczne. Empirycznymi układami odniesienia są organizacje AQAP oraz ISIS. W artykule poruszono następujące wątki tematyczne: filmowanie działań zbrojnych przez czeczeńskie oddziały i funkcje takich filmów, przedstawiono typologię filmów produkowanych przez organizacje dzihadystyczne. Ponadto opisano najbardziej znaczące i aktywne działania medialne organizacji terrorystycznych, scharakteryzowano media ISIS oraz przedstawiono typologię tych mediów. W artykule przedstawiono szereg powodów, dlaczego Internet stał się tak ważnym narzędziem dla terrorystów, oraz w jakich celach jest przez nich używany. Podsumowaniem są fragmenty oficjalnych publikacji trzech znaczących organizacji terrorystycznych.

The aim of this article is to analyse how terrorist organizations use new technology and the internet. The empirical references are the AQAP and ISIS organizations. The article addresses the following themes: filming military action by the Chechen troops and functions of such films as well as the typology of films produced by jihadi organizations. Furthermore, the most signifi cant and active media activities of terrorist organizations are described. The article presents a number of reasons why the internet has become such an important tool for terrorists, and what they use it for. Summary fragments are offi cial publications of the three major terrorist organizations.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.2.41