baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Museum as a visual lab? - culture-technology networks in CBIR projects.

Anna Olszewska, Joanna Gancarczyk

T. 16, 2 (2017), pp. 67-87, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Should any museum or scientific library consider itself as an information technology laboratory? This article explores the lives of several pioneering museum and library projects focused on digital image retrieval techniques (CBIR). The research aims to contribute critical evaluation of museum and information technology domain relations in the field. The outcomes may be applied in the planning of future co-operative endeavours. The analysis begins with a discussion of projects in which a museum or library played the role of data provider for image analysis development and testing (i.e. SWIC, Collage, SHREW systems). This is followed by a study of schemes focused on technology and implementing a standard image search methodology used for access to museum collections (i.e. QBIC, Artiste). The final part of the paper deals with the projects animated by museums or libraries themselves (BSB, Oxford Ballads Online, PrintArt) and the example of a consort that focuses on the specifi c type of visual resources (the Bernstein project).

Czy muzea oraz biblioteki naukowe spełniają funkcję laboratorium technologii informacyjnych? W artykule rozpatrzono historię najważniejszych projektów wykorzystujących cyfrową analizę obrazu do porządkowania kolekcji bibliotek i muzeów. Prowadzone badania miały na celu krytyczną ocenę współpracy muzeów i dziedzin technologicznych w tym zakresie. Wyniki mogą zostać wykorzystane w planowaniu tego rodzaju współpracy. Artykuł rozpoczyna dyskusja na temat projektów, w których muzea i biblioteki przyjęły rolę dostarczyciela danych wykorzystanych do testowania nowych metod analizy obrazu (np. systemy: SWIC, Collage, SHREW). Następnie zostały zaprezentowane przykłady współpracy, w której do porządkowania kolekcji muzealnych zastosowano gotowe rozwiązania technologiczne (i.e. QBIC, Artiste). Dalej przeanalizowano projekty podejmowane z inicjatywy samych bibliotek (BSB, Oxford Ballads Online, PrintArt) oraz przykład konsorcjum skupionego na specyficznym typie danych wizualnych (the Bernstein Project poświęcony historycznym filigranom).

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.2.67