baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Wyborcza karuzela - staż parlamentarny jako czynnik sukcesu wyborczego kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Sławomir Bartnicki, Janina Kowalik

T. 16, 3 (2017), s. 59-76, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu stażu parlamentarnego kandydatów ubiegających się w wyborach bezpośrednich o stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na odsetek uzyskiwanych przez nich głosów. Wśród ogółu zakwalifikowanych startów wyborczych od 2002 do 2014 roku do stanowisk kierowników gminnej egzekutywy (N= 33 680), w 327 przypadkach o to stanowisko ubiegały się osoby ze stażem parlamentarnym, czyli zasiadający w Parlamencie RP uprzednio (od 2001 roku) i/lub w trakcie poszczególnych bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta. Wyniki analizy wskazują na to, że staż parlamentarny odbiera głosy w gminach o mniejszej liczbie mieszkańców, nie jest natomiast efektywną zmienną wpływającą na wzrost szansy wyboru w dużych ośrodkach miejskich.

The subject of this paper is the analysis of what influence has the seniority in the parliament on gaining support, expressed in percentage, in direct elections for these positions: commune head and mayors. Ever since 2002 and up to 2014, among all people attempting to be elected as commune heads and mayors (N= 33 680) were 327 people who previously (prior to 2001) sat in the Polish Parliament. The analysis results, show that experienced parliamentarians loose support in smaller communities and in large towns and cities parliamentary experience is not a significant variable to enhance odds of election to executive positions.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.3.59