baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The radical aesthetics of the Movement for Spiritual Integration into the Absolute (MISA)

Massimo Introvigne, PierLuigi Zoccatelli, Raffaella Di Marzio

T. 16, 4 (2017), s. 21-36, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper examines the history, worldview, and legal problems of MISA, the Movement for Spiritual Integration into the Absolute (MISA), founded by Romanian yoga teacher Gregorian Bivolaru, as a form of radical aesthetics. In the first part, we summarize the development and doctrines of MISA. In the second, we present the legal controversies that accompanied the movement’s history. In the third, we introduce five theoretical tools derived from the contemporary sociology of aesthetics. In the fourth, we use these tools to interpret MISA’s worldview and societal reactions to it.

Niniejszy artykuł analizuje historię, światopogląd i prawne problemy Ruchu na Rzecz Duchowej Integracji z Absolutem (MISA), założonego przez rumuńskiego nauczyciela jogi Gregoriasza Bivolaru, którą analizujemy jako formę radykalnej estetyki. Artykuł został podzielony na cztery części. Pierwsza zawiera podsumowanie dotyczące rozwoju ruchu i jego doktryny, druga zaś przedstawia prawne kontrowersje towarzyszące historii tej organizacji. W części trzeciej zostało omówionych pięć narzędzi teoretycznych, wywodzących się ze współczesnej socjologii estetyki, których w części ostatniej artykułu używamy do interpretacji światopoglądu MISA i społecznych reakcji na ten ruch.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.4.21