baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Esoteric mythologies in action - images and symbols of russian anthroposophic historiosophy

Monika Rzeczycka

T. 16, 4 (2017), pp. 49-56, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article is devoted to the esoteric symbolism of anthroposophy. Russian anthroposophy, which developed in the underground of Soviet Russia and in isolation from the Goetheanum, the Anthroposophical Society’s headquarters in Switzerland, created its own unique symbolism and mythology that surprisingly combines motifs of Western esoteric traditions with elements of native mysticism and historiosophy.

Artykuł poświęcono historiozoficznej symbolice rosyjskiej antropozofii. Antropozofia rozwijająca się w sowieckiej Rosji w warunkach konspiracji i w izolacji od centrum Towarzystwa Antropozoficznego w Szwajcarii, wypracowała własną symbolikę i mitologię, która w zaskakujący sposób łączyła motywy zachodniej tradycji ezoterycznej z elementami rodzimej mistyki i historiozofii.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.4.49