baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Emblems as hieroglyphs of the imagination. „The Black Square” by Kazimir Malevich

Diana Oboleńska

T. 16, 4 (2017), pp. 69-76, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The article assumes a type of comparative-sensual experiment based on the concept of the esoteric emblem, and the form of artistic expression which is ‘The Black Square’ by Kazimir Malevich. By applying one concept to another, a positive result is obtained, which suggests another way of interpreting this suprematic painting, as an imaginary experience.

Artykuł zakłada swoisty eksperyment porównawczo-sensualny bazujący na pojęciu emblematu ezoterycznego i na formie wyrazu artystycznego, jakim jest „Czarny kwadrat” Kazimierza Malewicza. Nakładając jedno pojęcie na drugie, uzyskuje się rezultat pozytywny, który podsuwa kolejną propozycję odczytania tego suprematycznego obrazu jako doświadczenia imaginacyjnego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.4.69