baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The origin and impact of the theosophical centre in Adyar

Izabela Trzcińska, Agata Świerzowska

T. 16, 4 (2017), s. 7-18, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

One of the most interesting examples of the Theosophists’ campaign of transgressive imagination in Eastern and Western culture is the movement’s headquarters  – The Theosophical Society International Headquarters in Adyar (Chennai, Tamil Nadu), called the “vision of hope for mankind”. This remarkable project has so far failed to attract any comprehensive research or permeate the extensive sources of Theosophical literature or subject literature. The aim of this paper is to highlight the most specifi c elements of this utopia  – partly imagined, partially realised  – which was intended by its creators to be an inspiration for the coming new era of the world.

Jednym z najciekawszych przykładów działania transgresyjnej wyobraźni teozofów w kulturze Wschodu i Zachodu stała się główna siedziba ruchu, czyli The Theosophical Society International Headquarters in Adyar (Chennai, Tamil Nadu), nazwana „wizją nadziei dla ludzkości”. Ten niezwykły projekt nie doczekał się do tej pory żadnego kompleksowego opracowania ani w niezwykle szerokim nurcie źródłowej literatury teozoficznej, ani w literaturze przedmiotu, do której należy zaliczyć przede wszystkim znakomicie rozwijające się obecnie studia nad ezoteryzmem. Celem artykułu jest podkreślenie najbardziej specyficznych elementów tej utopii, po części wyobrażonej, po części zrealizowanej, która w zamierzeniach twórców miała stać się inspiracją dla nadchodzącej nowej epoki świata.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.4.7