baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Positive thinking  – a universal cure for modern-day diseases?

Iwona Butmanowicz-Dębicka

T. 17, 1 (2018), s. 37-47, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

In this article, I analyse features of positive thinking which have made this ideological trend come to be a perceived as a panacea for the whole spectrum of shortcomings felt by many modern people and, in their conviction, are blocking their ability to succeed and enjoy life. Most therapies and self-improvement techniques offered are now deeply embedded in modern reality and, irrespective of their intellectual level, proven results or magical atmosphere, are highly popular. Therefore, we should ask why this has happened, i.e. what do individual positive thinking schools actually offer? In this article I present concepts which lead to answer this question.

W artykule poddano analizie nurty i idee myślenia pozytywnego, wyodrębniając te ich przesłania oraz te cechy terapii powiązanych z technikami samodoskonalenia, które na dobre już zakorzeniły się we współczesnej rzeczywistości i, niezależnie od poziomu intelektualnego, dowodów skuteczności czy magicznego entourage`u poszczególnych propozycji, cieszą się dużą popularnością. Przeprowadzony wywód doprowadził do konstatacji, że formuły i treści oferowane przez poszczególne szkoły myślenia pozytywnego znajdują tak szeroki odzew społeczny, ponieważ przypominają swoiste panaceum skuteczne na całe spektrum mankamentów i dolegliwości odczuwanych przez współczesnych ludzi. Oferowane tam techniki redukcji owych dolegliwości szczególnie mocno skoncentrowane są bowiem na ograniczeniach utrudniających zdolność do osiągania sukcesów i odczuwania zadowolenia z życia.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.1.37