baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Mowa nienawiści wobec kultury dominującej - forumowicze portalu onet.pl o Kościele katolickim w Polsce

Lidia Synowiec-Jaje

T. 17, 1 (2018), s. 49-64, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

W artykule omawiam zjawisko hejterstwa wobec Kościoła katolickiego w kontekście współczesnej krytyki tej instytucji w Polsce. Analizuję komentarze internautów na popularnym portalu internetowym Onet.pl pod kątem cech mowy nienawiści. Wymieniam jej adresatów oraz formy, jakie dają się wyróżnić w toku dogłębnej analizy. Interpretuję również język, jakiego używają internauci. Próbuję wskazać przyczyny internetowej mowy nienawiści i dokonać częściowej charakterystyki przeciętnego hejtera. Zwracam uwagę na istotność problemu badawczego i staram się udowodnić, dlaczego warto prowadzić badania naukowe w specyficznym środowisku, jakim jest internet.

In the article I discuss the phenomenon of hate speech towards Catholic Church in the context of the contemporary criticism of this institution in Poland. I analyze the comments of the Internet users on popular portal Onet.pl for the characteristics of the hate speech. I enumerate its recipients and forms which we can specify during the deep analysis. I interpret also the language of the Internet users. I try to point the causes of hate speech online and partly characterize an average hater. I point out the salience of my research problem and I try to prove why we should research the Internet which is specific environment.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.1.49