baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Alternatywizm, dysjunktywizm i pluralizm doświadczeniowy

Paweł Jakub Zięba

T. 17, 1 (2018), s. 7-18, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Twierdzenie znane obecnie jako „alternatywizm” jest zazwyczaj interpretowane w kategoriach alternatywy rozłącznej. Jednakże można je również wyjaśnić przez pryzmat dysjunkcji. Celem artykułu jest pokazanie, że ta druga interpretacja jest trafniejsza. Po pierwsze, w bardziej precyzyjny sposób oddaje ona sedno alternatywizmu. Po drugie, zmniejsza ona ciężar metafizyczny tego twierdzenia, czyniąc je w ten sposób bardziej wiarygodnym.

The claim currently known as “disjunctivism” is usually interpreted in terms of exclusive disjunction. However, it can be also explicated through the lens of alternative denial. The aim of this paper is to show that the latter interpretation is more accurate. Firstly, it reflects the core of disjunctivism more precisely. Secondly, it reduces metaphysical weight of the claim, thereby making it more plausible.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.1.7