baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Rzeczy użytkowe i kwestia ekstensjonizmu zobowiązań etycznych – wybrane problemy

Magdalena Hoły-Łuczaj

T. 17, 1 (2018), s. 85-98, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Artykuł podejmuje problem rozszerzenia zobowiązań etycznych na rzeczy użytkowe. W pierwszej części omówiono aktualne dyskusje dotyczące metafizycznego i etycznego statusu artefaktów. Następnie, nawiązując do teorii Tadeusza Kotarbińskiego, przedstawiono rzeczy użytkowe jako konkrety, koncentrując się na możliwości ich uszkodzenia i zniszczenia. Główną część artykułu poświęcono analizie dylematów etycznych związanych z (1) używaniem, (2) produkcją, (3) kupnem i sprzedażą oraz (4) okresem poużytkowym rzeczy użytkowych.

The article aims to provide a framework for extending ethical obligations toward artifacts (usable things). The first part presents the current debate on both metaphysical and ethical status of artifacts. The second one, drawing upon reism of Tadeusz Kotarbinski, portrays artifacts as concretes, with a focus on the possibility of their damage and destruction. The main part of the article is the analysis of ethical dilemmas related to (1) use of artifacts, (2) their production, (3) purchase and sale, and 4) the post-use period.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.1.85