baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analysis of media representations of non-neurotypical students in the context of support for people with autism spectrum disorders offered by Polish state-owned universities - sociological study

Maja Drzazga-Lech, Maria Świątkiewicz-Mośny

T. 17, 3 (2018), s. 31-48, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

More and more high functioning pupils with autism spectrum disorder (ASD) are finishing school, graduating and entering higher education, but in Poland the exact number of these students is still unknown. For academics, especially outside the field of pedagogy and psychology, it is a major challenge to work with students with such dysfunctions. This can activate the social labelling process and negative stigmatisation on the part of people who do not have the knowledge and ability to interact with people with autistic traits. This, in turn, can contribute to perpetuating the stigmatic identity of non‑neurotypical students. This article is exploratory. Its purpose is to present the complexity of the situation of students withASD within the exceptional environment of a university. The inspiration was a controversial article published in a newspaper which evoked a media debate on this issue and activated the process of objectification of social representations of non‑neurotypical adults, especially those with autistic traits. This article focuses on media discourse caused by the controversial article: articles, letters, and responses published in newspapers and newspaper forums; it also comments on legal regulations and assistance programmes.

Artykuł ma charakter eksploracyjny. Jego celem jest zaprezentowanie złożonej sytuacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które decydują się na podjęcie studiów na polskich państwowych wyższych uczelniach. Inspiracją do podjęcia tej tematyki była publikacja kontrowersyjnego artykułu Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe w „Rzeczpospolitej” (dodatek „Plus Minus”) (7.01.2017) autorstwa Piotra Nowaka. Reakcja na tę publikację na łamach prasy i w mediach społecznościowych w okresie od publikacji tekstu (7.01.2017) do zamieszczenia wyjaśnienia (sprostowania) (12.02.2017) przybrała formę debaty publicznej, dlatego podjęłyśmy próbę zgromadzenia wypowiedzi interesariuszy, których to zagadnienie dotyczy, i analizy treści tych wypowiedzi w kontekście społecznych reprezentacji S. Moscovici. Aktorzy, którzy zaangażowali się w dyskurs, związani są przeważnie z organizacjami wspierającymi osoby z zespołem Aspergera albo szerzej: osoby z autyzmem. Analiza materiału pokazuje, w jaki sposób dyskurs medialny radzi sobie z wykluczonymi społecznie osobami z tożsamością napiętnowaną.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.3.31