baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Palliative and hospice care in social awareness in different countries

Natalia Czyżowska

T. 17, 3 (2018), s. 7-14, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Palliative and hospice care is about improving the quality of life of patients who face a life‑threatening illness through pain management, treating other symptoms and providing psychological, social and spiritual support to the patients and their families. Engagement of an interdisciplinary team of specialists provides the opportunity to identify the needs of the patient and his or her family and to implement appropriate interventions to prevent and alleviate suffering. Promoting the idea of palliative and hospice care is important because it increases the chances that people in need of specialist support at the end of life and their loved ones will know what help they can get and where. The aim of this article is to analyze the findings about levels of knowledge and belief of palliative care in different countries (including the United States, Ireland, Italy and Poland), which indicate that there is still much work to be done on building public awareness. An attempt will be also made to answer the question: why do people know so little about palliative care and what can be done to change this situation?

Opieka paliatywna i hospicyjna koncentruje się na poprawie jakości życia pacjentów, którzy stają w obliczu choroby zagrażającej ich życiu, przez leczenie bólu i innych objawów oraz udzielanie wsparcia psychologicznego, społecznego i duchowego pacjentom i ich rodzinom. Zaangażowanie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów daje możliwość zidentyfikowania potrzeb pacjenta i jego rodziny oraz wdrożenia odpowiednich interwencji w celu zapobiegania cierpieniu i jego łagodzenia. Promowanie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej jest ważne, ponieważ zwiększa szanse na to, że ludzie potrzebujący specjalistycznego wsparcia u kresu życia oraz ich bliscy będą mieli wiedzę, gdzie i jaką pomoc mogą uzyskać. Celem tego artykułu jest analiza wniosków płynących z badań dotyczących poziomu wiedzy oraz przekonań o opiece paliatywnej w różnych krajach (w tym w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Włoszech i Polsce), które wskazują, że nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie budowania świadomości społecznej w tym zakresie. Podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego ludzie tak mało wiedzą na temat opieki paliatywnej i co można zrobić, aby zmienić tę sytuację.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.3.7