baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Gender budgeting in the family and household: from the newly-considered economic function to the democratization of family life

Justyna Tomczyk

T. 17, 4 (2018), s. 31-42

Full text: pdfPDF

Abstract:

The purpose of this article is to present the relationship between gender budgeting(GB) and the economic function in the household and family life. The discussed dependency concerns the division of budgetary resources with particular reference to gender. This strategy assumes abalanced distribution of resources and afair distribution of goods, funds and capital in order to reduce any inequalities resulting from distinctions or gender divisions, and then to eliminate discrimination in the area of private economics and supply.

Celem artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy gender budgeting (GB) arealizacją funkcji ekonomicznej w życiu rodzinnym i w gospodarstwie domowym. Wskazywana wtekście zależność dotyczy podziału środków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem płci. Strategia GB zakłada zrównoważony podział zasobów i finansów; sprawiedliwą dystrybucję towarów, funduszy i kapitału, aby w ten sposób zmniejszyć nierówności wynikające z różnic płciowych oraz wyeliminować dyskryminację w sferze ekonomii gospodarstwa domowego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/drill.2013.30.2.327