baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Psychosocial and economic aspects of nesting as perceived by adult children living with their parents

Mariola Bieńko

T. 17, 4 (2018), s. 43-50

Full text: pdfPDF

Abstract:

One of the developmental tasks of early adulthood is autonomy expressed through living outside one’s family home. This is being postponed increasingly often, and this process of deferment, called nesting (in this context: remaining in the original “nest”, rather than starting one’s own), is increasingly common among young adults aged between18 and34. Sociologists indicate avariety of transitions from youth to adulthood as aresult of the fading of astrict interrelation between leaving the home and gaining economic independence and starting one’s own family.The aim of this article is to present qualitative study results based on 42 interviews with women and men, aged between27 and38, who live with their parents in Warsaw. This analysis is focused on showing the process of nesting in the context of relationships between young adults and their parents. Studies show that “extension” of the youth phase is aresult the subjects’ fear of lack of satisfactory financial prospects in adult life and what they perceive as their parents’ overprotectiveness.

Jedno z zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości to autonomia wyrażająca się w zamieszkiwaniu poza rodzinnym domem. Funkcja ta coraz częściej bywa przesuwana wczasie, a zjawisko jej odraczania, nazywane „gniazdowaniem”, jest coraz bardziej powszechne wśród młodych dorosłych w wieku 18–34lat. Socjologowie wskazują na różnorodność przejść zwieku młodzieńczego do dorosłego na skutek zaniku ścisłej zależności między opuszczeniem domu a uzyskaniem ekonomicznej samodzielności i założeniem własnej rodziny. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań jakościowych opartych na 42 wywiadach z kobietami i mężczyznami w wieku od 27 lat do 38 lat, zamieszkującymi z rodzicami w Warszawie. Analiza skupia się na zobrazowaniu procesu gniazdowania w kontekście relacji młodych dorosłych i ich rodziców. Badania dowodzą, że „wydłużanie” młodości wynika z odczuwanego przez badanych lęku przed brakiem zadowalających perspektyw finansowych w dorosłym życiu oraz odczuwanej przez nich nadopiekuńczości ze strony rodziców.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.4.43