baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


New technologies and family life in the context of work at home. The strategies of work-life balance

Jacek Gądecki, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska

T. 17, 4 (2018), s. 77-89

Full text: pdfPDF

Abstract:

In the article we present some of the results of 3years of qualitative research. The main aim of the article is to show the impact of new technologies(ICT) on people working at home and their families. This technology, which was supposed to help in achieving work-life balance, turns out to complicate the lives of teleworkers. By using the perspective of teleworkers and their partners we unveil how new technologies have become aproblematic element of the teleworkers’ “toolkits”

W artykule prezentujemy rezultaty trzyletniego jakościowego projektu badawczego. Głównym celem opracowania jest pokazanie wpływu nowych technologii na osoby wykonujące pracę zawodową w domu i na członków ich rodzin. Technologie, które miały pomóc w osiąganiu balansu między życiem zawodowym a rodzinnym i osobistym, bardziej komplikują, niż ułatwiają godzenie ról. Dzięki perspektywie telepracowników/telepracownic oraz ich partnerów/partnerek staramy się pokazać, w jaki sposób nowe technologie stały się problematycznymi składowymi telepracowniczej skrzynki narzędziowej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.4.77