baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Task perception as a moderator of motivation–satisfaction relation among nascent Polish entrepreneurs

Joanna Pyrkosz-Pacyna

T. 18, 1 (2019), s. 113-121, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Tasks undertaken by nascent entrepreneurs are oftentimes distant from their main scope of interest and skills. The question emerges whether the perception of those tasks infl uences the motivational processes of entrepreneurs and their work satisfaction. In this empirical study of nascent Polish entrepreneurs, we were able to observe that indeed in some cases the perception of the performed tasks moderates the relation between entrepreneurs’ motivation and work satisfaction. For example, among those entrepreneurs who assessed the educational value of performed tasks highly, the relation between intrinsic motivation and work satisfaction was positive. Those fi ndings are of signifi cant importance when it comes to supporting entrepreneurship activity. It is advised to be aware of factors infl uencing entrepreneurs’ motivation to work in order to sustain their productivity and engagement.

Zadania podejmowane przez początkujących przedsiębiorców są często dalekie od ich głównego zakresu zainteresowań i umiejętności. Pojawia się więc pytanie, czy postrzeganie tych zadań wpływa na procesy motywacyjne przedsiębiorców i ich satysfakcja z pracy. W badaniu początkujących polskich przedsiębiorców, byliśmy w stanie zaobserwować, że w niektórych przypadkach postrzeganie wykonywanych zadań moderuje relację między motywacją przedsiębiorców a satysfakcją z ich pracy. Wśród tych przedsiębiorców, którzy wysoko ocenili edukacyjną wartość wykonywanych przez siebie zadań, relacja między motywacją wewnętrzną a zadowoleniem z pracy była pozytywna. Wyniki te mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o wspieranie działalności przedsiębiorczej. Świadomość czynników wpływających na motywację przedsiębiorców do pracy może przyczynić się do zwiększonej produktywności i zaangażowania w aktywności przedsiębiorczej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2019.18.1.113