baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


From Al-Rashid to Osama bin Laden - transformations of the archetypes of Eastern people in the imagination of the West

Mirosław Gołuński

T. 18, 1 (2019), s. 53-61, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The second is dangerous, Freudian ‘uncanny’ (the Man of the Mountain or Osama bin Laden now). For me the attack on the World Trade Centre on September 11, 2001 is the point of turn the imagological point of view on that archetypes. Both of types operated from Medieval on imagination of the West. They together created the view of Said’s Eastman. At the same time he is knowing, tamed and dangerous, ‘uncanny’ threat. The long time the West could see more the fi rst and act the East more ‘canny’ and dependent. 11/09 changed this perspective.

Zachód wytworzył dwa podstawowe, mityczne archetypy muzułmanina. Pierwszy to wschodni mędrzec, bohater Baśni z tysiąca i jednej nocy, którego historyczną realizacją jest Saladyn, drugi zaś to groźny, opisany przez Freuda jako „niesamowity”, Starzec z Gór, za którego współcześnie uznawany jest Osama bin Laden. Przyjmując za punkt wyjścia ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r., autor ukazał przesunięcie w imagologicznym odczytywaniu w obrębie zarysowanych archetypów. Oba typy funkcjonują w wyobraźni Zachodu od średniowiecza, wspólnie kreując ambiwalentny obraz Saidowskiego człowieka Wschodu, jednocześnie znanego, w jakimś stopniu oswojonego i groźnego, stanowiącego nie w pełni zrozumiałe zagrożenie. Od czasów kolonialnych Zachód „pozwalał” sobie na widzenie pierwszego, czyniąc Wschód bardziej widzialnym („samowitym”) i bardziej podporządkowanym. Wydarzenia z 11 września wymusiły zmianę tej perspektywy.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2019.18.1.53