baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


“Hands off our women!” - ethnicizing sexual difference in recent representations of refugees and immigrants

Ewelina Pępiak

T. 18, 1 (2019), s. 63-78, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

At least since the 1990s a large body of research concerning the role of white women in the colonial enterprise testifi ed to the confl uence between upholding racist narratives and women’s rights discourses. Due to the extensive media coverage of multiple sexual harassment cases during the New Year’s Eve in Cologne, Germany, anti-racist and feminist discourses clashed in Poland and all over Europe, underpinning far-right rhetoric. The following intersectional and postcolonial analysis of contemporary narratives of the Muslim sexual deviancy maps discourses underlying recent representations of immigrants and refugees. From dwelling into Western European colonial iconographies, via liberal feminist discourse, to investigating links between publishing houses, press organs and political parties in Poland, this study puts forward an argument that contemporary islamophobia is complex and widespread far beyond being an age-old argument in far-right rhetoric.

Przynajmniej od lat 90. ubiegłego stulecia obszerne badania dotyczące roli białych kobiet w europejskich koloniach świadczą o zbieżności między powielaniem rasistowskich narracji a dyskursami na temat praw kobiet. W związku z nagłośnionymi w mediach przypadkami molestowania seksualnego w czasie sylwestra w niemieckiej Kolonii, w Polsce i w całej Europie doszło do polemiki między przedstawicielami środowisk antyrasistowskich i feministycznych, co wykorzystała skrajna prawica do umocnienia własnej retoryki. Opierając się na intersekcjonalnej i postkolonialnej analizie współczesnych narracji dotyczących odmiennej od europejskiej seksualności muzułmanów, niniejszy tekst stanowi próbę usystematyzowania dyskursów leżących u podstaw współczesnych wizerunków imigrantów i uchodźców. Od zachodnioeuropejskiej ikonografii i kolonialnej, poprzez liberalny dyskurs feministyczny, aż po badanie powiązań pomiędzy wydawnictwami, organami prasowymi i partiami politycznymi w Polsce, artykuł stanowi próbę dowiedzenia, iż współczesna islamofobia istnieje nie tylko jako odwieczny argument w retoryce skrajnej prawicy, lecz jest o wiele bardziej złożona i powszechna.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2019.18.1.63