baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The dynamics and orientation of changes in the attitude of Poles towards immigrants (refugees or non-refugees) and their links to terrorism over the last decades

María Paula Malinowski Rubio

T. 18, 1 (2019), s. 7-30, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Several years ago, the attitude of Poles’ towards immigrants, both immigrants in general and refugees, seemed more open than nowadays. A cautious analysis of surveys carried out over the last decades by the Polish Public Opinion Research Centre (CBOS), among others regarding Poles’ opinions about immigrants, refugees, terrorism, and their attitude towards other nations, as well as the analysis of results of polls conducted by the European Statistical Offi ce (Eurostat), including a review of the public discourse around immigration, makes it possible to draw some important conclusions, although not without any objections. Firstly, it confi rms that the attitude has changed, becoming slightly more negative, particularly over the last three years. Secondly, the analysis indicates that such an attitude is probably not as negative as it could seem from the results of CBOS nation-wide surveys since 2015. Finally, it shows the immense impact on the very attitude and perception thereof from both Polish political discourse around immigration, and the way immigration is presented by the mass media, often in relation to terrorism.

Kilka lat temu stosunek Polaków zarówno do imigrantów, jak i uchodźców wydawał się bardziej otwarty niż obecnie. Analiza ankiet przeprowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach przez Polskie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), m.in. dotyczących opinii Polaków na temat imigrantów, uchodźców, terroryzmu oraz ich stosunku do innych narodów, podobnie jak analizy wyników sondażu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) obejmujące przegląd publicznego dyskursu na temat imigracji, umożliwiają wyciągnięcie ważnych wniosków. Po pierwsze, analizy potwierdzają, że postawy Polaków wobec imigrantów uległy zmianie zwłaszcza w ciągu ostatnich trzech lat, stając się nieco bardziej negatywne. Po drugie, postawy te nie są prawdopodobnie tak negatywne, jak mogłoby się wydawać w świetle wyników ogólnopolskich badań CBOS od 2015 roku. Pokazuje to ogromny wpływ na samą postawę i postrzeganie imigrantów oraz uchodźców zarówno polskiego dyskursu politycznego wokół imigracji, jak i sposobów, w jaki jest ona prezentowana przez środki masowego przekazu, gdzie często ukazywana jest w kontekście terroryzmu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2019.18.1.7