baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Gender differences in empathizing-systemizing - the influence of gender stereotype and socially desirable responding

Jacek Neckar, Magdalena Lazaro Szlachta

T. 18, 1 (2019), s. 95-110, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The main aim of the present studies was to investigate the infl uence of social and cultural factors on gender diff erences in empathizing-systemizing. Study 1 was designed to control for the socially desirable responding in gender diff erences in empathizing-systemizing. In Study 2 we wanted to investigate whether the activation of gender stereotype would infl uence gender diff erences in the questionnaire and the ability test that measured empathizing-systemizing. Consistently across our two studies and the two measurement methods used (the questionnaire and the ability test), women scored higher in empathizing and the size of the eff ect was medium. Socially desirable responding had no eff ect on the size of gender diff erences in empathizing. However, the activation of the gender stereotype made respondents, especially women, present themselves as more empathetic persons. In addition, the stereotype activation produced a performance boost on the systemizing ability test in men, whereas no eff ect was observed in women.

Podstawowym celem przedstawionych badań było testowanie hipotez o możliwym wpływie czynników społeczno-kulturowych na istniejące różnice płciowe w zakresie empatyzowania oraz systematyzowania. W pierwszym badaniu kontrolowano efekt zmiennej aprobaty społecznej na różnice płciowe w tych dwóch wymiarach. W badaniu drugim testowano hipotezę o wpływie aktywizowania stereotypu płci na poziom empatyzowania i systematyzowania (w pomiarze zadaniowym oraz samoopisowym). W obu badaniach i obu typach pomiaru kobiety w sposób spójny uzyskały wyniki wyższe od mężczyzn w wymiarze empatyzowania (o umiarkowanej sile efektu). Nie wykazano efektu wpływu zmiennej aprobaty społecznej na wielkość różnic płciowych w zakresie empatyzowania. Jednak aktywizowanie stereotypu płci sprawiło, że kobiety starały się prezentować jako bardziej empatyczne. Dodatkowo aktywizowanie stereotypu płci doprowadziło – wyłącznie u mężczyzn – do polepszenia wykonania zadania mierzącego tendencję do systematyzowania.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2019.18.1.95