baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The unwanted “royal disease” – evolution of thinking about schizophrenia and its presence in social awareness

Anna Steliga

T. 18, 2 (2019), s. 35-47, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Schizophrenia is one of the most severe mental disorders. It is called the “royal disease” due to the wealth of sensations and experiences of the patient. In a so-called “healthy” society there is very little tolerance for otherness, nor space for people with mental disabilities. This is primarily for fear of what is incomprehensible and unfamiliar. Oftentimes patients are marginalized and stigmatized. This article is an attempt to “undemonize” schizophrenia in the general public consciousness. The author does this by describing the disorder itself as well as affected individuals who through their artistic creativity let us into their world, making it more accessible and understandable.

Schizofrenia to jedno z najcięższych zaburzeń psychicznych. Nazywana jest chorobą królewską ze względu na bogactwo doznań i przeżyć chorego. W tzw. zdrowym społeczeństwie jest bardzo mało tolerancji dla inności i miejsca dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi. To wynik strachu przede wszystkim przed tym, co jest niezrozumiałe i nieznane. Chorzy często są marginalizowani i stygmatyzowani. Artykuł to próba oddemonizowania schizofrenii w powszechnej świadomości społecznej. Autorka czyni to, ukazując zarówno samą chorobę, jak i osoby nią dotknięte, które poprzez swoją artystyczną aktywność twórczą wpuszczają nas do swego świata, czyniąc go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2019.18.2.35