AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MANAGERIAL ECONOMICS

 

Nr 11/2012


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacja dla autorów
Instruction for authors

Marianna Księżyk

Libertarianizm korporacjny jako jedno z istotnych źródeł kryzysu ekonomicznego
Managerial Economics Nr 11 (2012), 7-19 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (80kB)

Marta Postuła

Efektywne zarządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację funkcji państwa
Managerial Economics Nr 11 (2012), 21-37 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (96kB)

Marianna Księżyk, Jerzy Duda

Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów Unii Europejskiej
Managerial Economics Nr 11 (2012), 39-54 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (86kB)

Joanna Duda

Znaczenie funduszy poręczeń kredytowych w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskich i małopolskich MSP
Managerial Economics Nr 11 (2012), 55-76 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (107kB)

Henryk Gurgul, Marcin Suder

Ekonometryczna analiza fraktalnych właściwości struktury przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia
Managerial Economics Nr 11 (2012), 77-99 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (355kB)

Marek Łukasz Michalski

Methodology for Assessing External Costs in the Energy Industry
Managerial Economics Nr 11 (2012), 101-114 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (109kB)

Tomasz Wójtowicz

Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe
Managerial Economics Nr 11 (2012), 115-125 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (98kB)

Stanisław Galata, Urszula Pietrzyk

Moralny aspekt efektywności i ekonomiczności zachowania się ludzi w organizacji
Managerial Economics Nr 11 (2012), 127-140 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (80kB)

Leszek Michalczyk

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w wybranych segmentach polskiego prawa gospodarczego
Managerial Economics Nr 11 (2012), 141-154 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (90kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie