AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

EKONOMIA MENEDŻERSKA

 

Nr 1/2007


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Spis treści
Od redakcji
Streszczenia
Summaries

Stanisław Galata

Ekonomiczny kontekst działań zespołowych
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 9-30 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (224kB)

Anita Proszowska

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 31-41 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (108kB)

Ewa Beck

Dochody odroczne w motywowaniu kadry menedżerskiej
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 43-52 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (107kB)

Marianna Księżyk, Robert Lisowski

Wpływ kosztów alternatywnych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach prywatnych
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 53-68 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (182kB)

Joanna Duda

Inwestycje w przesiębiorstwach sektora MSP po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 69-78 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (104kB)

Agnieszka Peszko

Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 79-87 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (136kB)

Anna Stronczek

Metodyczne aspekty korygowania ekonomicznej wartości dodanej (EVA)
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 89-100 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (109kB)

Henryk Gurgul

Product-Embodied Diffusion of Innovations in Poland: R&D Multiplier Analysis
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 101-120 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (149kB)

Henryk Gurgul, Paweł Majdosz, Roland Mestel

Zur Verwendung von Regressionmodellen im Rahmen von finanzwirtschaftlichen Ereignisstudien
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 121-142 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (185kB)

Henryk Gurgul, Roland Mestel, Tomasz Wójtowicz

Distribution of Volume on the American Stock Market
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 143-163 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (180kB)

Anna Czapkiewicz

Przykłady zalezności pomiędzy dochodem a wydatkami na konsumpcję w przypadku losowości zmiennej niezależnej
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 165-174 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (122kB)

Stanisław Jędrusik, Andrzej Paliński, Wojciech Chmiel, Piotr Kadłuczka

Testowanie wsteczne modeli wartości narażonej na stratę
Ekonomia Menedżerska Nr 1 (2007), 175-182 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (114kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie