AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEODEZJATom 11/2 (2005)
Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacja dla autorów

Piotr Bugiel

AN ELEMENTARY DERIVATION OF KNOTHE'S FORMULA CONCERNING SUBSIDENCE OF A POINT UNDER THE INFLUENCE OF EXPLOITATION
Geodezja 11 (2005), 201-202     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 268kB)

Elżbieta Jasińska, Edward Preweda

THE APPLICATION OF FACTORIAL ANALYSIS IN THE CLASSIFICATION OF THE ATTRIBUTES OF REAL ESTATES
Geodezja 11 (2005), 203-212     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 234kB)

Anna Barańska

ESTYMACJA PARAMETRÓW NIELINIOWYCH MODELI FUNKCYJNYCH NA POTRZEBY PREDYKCJI RYNKOWEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Geodezja 11 (2005), 213-219     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 371kB)

Jarosław Bydłosz

PROBLEMATYKA STANDARDÓW TRANSFERU DANYCH W ASPEKCIE ZAKRESU INFORMACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Geodezja 11 (2005), 221-230    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9 052kB)

Paweł Hanus

PORÓWNANIE DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE IACS W ODNIESIENIU DO SYSTEMU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Geodezja 11 (2005), 231-237   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5 815kB)

Paweł Hanus, Krzysztof Kremiec

TRANSFORMACJA MAP KATASTRALNYCH BYŁEGO ZABORU AUSTRIACKIEGO
Geodezja 11 (2005), 239-249   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7 360kB)

Józef Jachimski, Sławomir Mikrut, Mariusz Twardowski

METODYKA KORZYSTANIA Z BAZ DANYCH WIELOJĘZYCZNEGO INTERDYSCYPLINARNEGO TERMINOLOGICZNEGO SŁOWNIKA I LEKSYKONU GEOINFORMATYCZNEGO KOMISJI GEOINFORMATYKI PAU ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU
Geodezja 11 (2005), 251-257   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5 790kB)

Elżbieta Jasińska, Edward Preweda, Jan Ruchel

ANALIZA KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Geodezja 11 (2005), 259-270   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9 444kB)

Maria Żukowska

WYBRANE METODY TEMATYCZNEJ WIZUALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ
Geodezja 11 (2005), 271-279   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8 516kB)

Marta Kosecka, Regina Tokarczyk

PROPOZYCJA EKONOMICZNEJ METODY FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI ZABYTKÓW POLSKIEJ WSI Z WYKORZYSTANIEM DO REJESTRACJI CYFROWYCH APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH
Geodezja 11 (2005), 281-289   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8 050kB)

Jacek Kudrys

OBSERWOWANE ZAKŁÓCENIA RADIOWE W POMIARACH SYGNAŁÓW GPS
Geodezja 11 (2005), 291-299   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 825kB)

Jacek Kudrys

TRANSMISJA POPRAWEK DO OBSERWACJI W TRYBIE RTK GPS Z WYKORZYSTANIEM PROTOKOŁU NTRIP
Geodezja 11 (2005), 301-308   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 347kB)

Grzegorz Lenda

TESTY JAKOŚCI DOPASOWANIA FUNKCJI SKLEJANYCH DO KSZTAŁTÓW OBIEKTÓW RZECZYWISTYCH
Geodezja 11 (2005), 309-318   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8 841kB)

Anna Przewięźlikowska

PORÓWNANIE FUNKCJONOWANIA KATASTRU W NIEMCZECH ORAZ W WARUNKACH POLSKICH
Geodezja 11 (2005), 319-327   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5 933kB)

Zofia Śmiałowska-Uberman

ZAGADNIENIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POLSKIEJ GEODEZJI
Geodezja 11 (2005), 329-343   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (16 365kB)

Marian Sołtys

SPOSOBY WYZNACZANIA GŁĘBOKOŚCI POŁOŻENIA PRZEWODÓW PODZIEMNYCH RÓŻNYMI LOKALIZATORAMI ELEKTRONICZNYMI
Geodezja 11 (2005), 345-356   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7 354kB)

Andrzej Uznański

WYKORZYSTANIE PAKIETU AUTODESK LAND SOLUTIONS DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH TECHNIKĄ RTK GPS
Geodezja 11 (2005), 357-363   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5 951kB)

Maria Żukowska

OBIEKTYWNA METODA UPRASZCZANIA KRZYWYCH A NIESPÓJNOŚCI TOPOLOGICZNE
Geodezja 11 (2005), 365-372   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6 305kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie