AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA

 

Nr 3-4 (30-31) 2012

Strona redakcyjna
Contents/Spis treści
Guidelines for Authors
Okładka

Diana Dryglas

Ecological conditions of the statutory health resort’s development referred to the imperative of sustainable development − example from the Małopolska region

Ekologiczne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk statutowych w kontekście imperatywu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Małopolski
Geotourism 3–4 (30-31) 2012, 3-16     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Urszula Myga-Piątek

Remarks on elements of Japanese landscape and their geotouristic attractiveness

Uwagi na temat elementów japońskiego krajobrazu i ich atrakcyjności geoturystycznej
Geotourism 3–4 (30-31) 2012, 17-34     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,3MB)

Paweł Różycki

Methodological aspects of research on tourist activity – new concepts

Metodologiczne aspekty badań aktywności turystycznej – nowe koncepcje
Geotourism 3–4 (30-31) 2012, 35-40   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (801kB)

Monika Florczyk, Anna Smoleńska

St. Anne’s collegiate in Kraków as a geotouristic site

Kolegiata św. Anny w Krakowie jako obiekt geoturystyczny
Geotourism 3–4 (30-31) 2012, 41-54   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,0MB)

Oskar Wolski, Paweł Różycki

Management of tourist values on the example of the Mstów commune

Gospodarowanie walorami turystycznymi na przykładzie gminy Mstów
Geotourism 3–4 (30-31) 2012, 55-70   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,4MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie