AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA


Issue 3-4 (66-67) 2021

Strona redakcyjna
Contents/Spis treści
Guidelines for Authors
Reviewers

Małgorzata Polak

The development of tourism in the Historical Silver Mine and the groundwater management system in Tarnowskie Góry – a case study of mining heritage tourism

Udostępnianie turystyczne Zabytkowej Kopalni Srebra wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach – przykład rozwoju turystyki górniczej
Geotourism 3-4 (66-67) 2021, 3-15     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (14MB)

Maciej Dzięgiel

The geotouristic potential of the scenic underground routes in the “Wieliczka” and “Bochnia” Salt Mines (Carpathian Foredeep)

Potencjał geoturystyczny tras podziemnych kopalń soli w Wieliczce i Bochni dostępnych do zwiedzania (zapadlisko przedkarpackie)
Geotourism 3-4 (66-67) 2021, 17-45     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (18,2MB)

Manjari Acharya, Kabi Raj Paudyal

Inventory of geotouristic routes along the southern hills of the Kathmandu Valley

Geotourism 3-4 (66-67) 2021, 47-61   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (16,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie